kredyt, olsztyn, kredytykredyt, olsztyn, kredytykredyt, olsztyn, kredytykredyt, olsztyn, kredyty

KMR w mediach

Gazeta Olsztyńska 15.03.2005

Ekspert radzi

Marzena Rzymska, niezależny doradca kredytowy Raty równe czy malejące?

Zaciągając kredyt hipoteczny, musimy zdecydować, w jaki sposób będziemy go spłacać. Banki najczęściej oferują dwie możliwości: malejące raty kapitałowo-odsetkowe oraz równe raty kapitałowo-odsetkowe (annuitetowe).
Kapitał i odsetki
Zarówno raty równe, jak i malejące składają się z dwóch części: kapitału i odsetek. Część kapitałowa to pieniądze, które pożyczyliśmy od banku i oddajemy je w cyklach miesięcznych. Odsetki są po prostu ceną pobieraną przez bank za udostępnienie nam kapitału. W przypadku rat malejących bank wylicza wysokość części kapitałowej, dzieląc kwotę kredytu przez liczbę miesięcy, na które zaciągane jest zobowiązanie (każda rata kapitałowa jest równej wysokości). Do części kapitałowej dodawana jest część odsetkowa i tak powstaje rata malejąca. W tym wariancie kapitał spłacany jest równomiernie i dynamicznie. Aby obliczyć wysokość rat równych, bank nalicza należne odsetki w całym okresie kredytowania, dodaje je do pożyczonego kapitału i dzieli uzyskaną kwotę przez okres spłaty. Na początku spłaty, zdecydowaną większość raty stanowi część odsetkowa, natomiast przy ostatnich ratach spłacamy głównie kapitał.

Szybciej znaczy taniej
Wybierając raty malejące, spłacimy pożyczony kapitał znacznie szybciej; już w połowie okresu kredytowania mamy spłaconą dokładnie połowę kredytu (w przypadku rat równych niespełna 25 do 35 proc.). Konsekwencją szybszego spłacania kapitału jest niższy koszt obsługi kredytu (spłacamy mniej odsetek). Zasada jest następująca: czym niższe oprocentowanie i krótszy okres spłaty rat, tym mniejsza różnica pomiędzy sumą zapłaconych odsetek w ratach równych i malejących.

Wybór strategii
Raty malejące zalecane są osobom, które planują spłatę kredytu znacznie wcześniej, niż określa to harmonogram spłat. Ponadto ten wariant jest korzystny dla tych kredytobiorców, którzy na dzień zaciągania zobowiązania mają wysokie dochody, natomiast w przyszłości spodziewają się ich spadku ? na przykład w związku z przejściem na emeryturę. W ratach równych łatwiej zaplanować budżet, gdyż zawsze wiemy, ile środków pozostanie nam po opłaceniu raty. Rzeczą szalenie istotną jest również to, że rata równa jest niższa od pierwszej najwyższej raty malejącej o około 23 proc. Te kilkaset złotych może decydować, czy nasz budżet rodzinny podoła spłacie kredytu. Pamiętajmy również, że w początkowym okresie po zakupie nieruchomości czeka nas sporo inwestycji: wykończenie, wyposażenie, remont itp. Kredyt w ratach równych często wybierają osoby młode, wchodzące dopiero na rynek pracy. Dziś liczą każdą złotówkę, jednak w przyszłości spodziewają się wyższych dochodów. W tym przypadku albo spłacą kredyt przed terminem (nadpłacając raty) lub zmienią system spłat z równych na malejące (w większości banków jest to możliwe). Najczęściej jednak o wyborze sposobu spłaty decyduje zdolność kredytowa. W ratach równych możemy otrzymać wyższy kredyt niż w malejących (nawet o 20 proc.).
Każdy klient powinien wybrać strategię spłaty kredytu w sposób indywidualny, uzależniony od swoich preferencji.
Lud-Ka
All rights reserved © bright idea