kredyt, olsztyn, kredytykredyt, olsztyn, kredytykredyt, olsztyn, kredytykredyt, olsztyn, kredyty

Długoterminowe kredyty dla firm

I. Cele kredytów:
 • Refinansowanie kapitału zainwestowanego w nieruchomości w celu wykorzystania środków na cele związane z rozwojem działalności gospodarczej
 • Budowa budynku komercyjnego lub budynku z lokalami usługowo-biurowymi przeznaczonego na użytek własny lub na sprzedaż
 • Zakup budynku komercyjnego dla potrzeb prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wynajmu lub dzierżawy
 • Przebudowa budynku niemieszkalnego na mieszkalny
 • Przebudowa budynku przemysłowego na budynek komercyjny lub budynek z lokalami usługowo-biurowymi
 • Refinansowanie kredytu zaciągniętego w innych bankach
 • Remont, modernizacja, adaptacja, dobudowa, nadbudowa budynków komercyjnych

II. Poziom finansowania:
 • Do 80% wartości nieruchomości

III. Forma spłaty:
 • Raty równe
 • Raty malejące

IV. Zabezpieczenia kredytu:
 • Hipoteka na finansowanej nieruchomości komercyjnej
 • Hipoteka na innej nieruchomości klienta

V. Okres kredytowania:
 • Maksymalnie 25 lat

VI. Waluta:
 • PLN
 • CHF
 • USD
 • EURpowrót
All rights reserved © bright idea