PYTANIE O KREDYT

WYPEŁNIENIE FORMULARZA POZWOLI NA ZBADANIE ZDOLNOźCI WNIOSKODAWCY I PRZEDSTAWIENIE OFERTY WSTĘPNEJ

PRZEZNACZENIE KREDYTU
Rodzaj inwestycji: zakup      zamiana      budowa      remont
spłata kredytu mieszkaniowego      konsolidacja/pożyczka
Rynek: pierwotny      wtórny
Rodzaj nieruchomości: dom      lokal mieszkalny      działka
Forma własności: własność hipoteczna      użytkowanie wieczyste      własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
wnioskodawca współwnioskodawca
HASŁO lub imię i nazwisko:
Wiek:
Miejsce stałego zamieszkania (miasto):

Źródło dochodów wnioskodawcy: umowa o pracę      działalność gospodarcza      inne
Źródło dochodów współwnioskodawcy: umowa o pracę      działalność gospodarcza      inne

miesięczne dochody
wnioskodawcy (kwota PLN):       netto      brutto
współwnioskodawcy (kwota PLN):       netto      brutto


stałe miesięczne koszty gospodarstwa: (czynsz/wynajem mieszkania, energia, gaz, telefon, inne)
miesięczne zobowiązania: kredyty, pożyczki, poręczenia - bankowe, pracownicze
kwota obciążenia (kwota w PLN):
(dotyczy wszystkich wnioskodawców łącznie)
polisy ubezpieczeniowe, alimenty, inne

przyznane limity (kwota w PLN):
(dotyczy wszystkich wnioskodawców łącznie)
kredyty w ROR (proszę podać przyznany limit)
karty kredytowe (proszę podać przyznany limit)
liczba posiadanych samochodów:
liczba osób w rodzinie:

telefon kontaktowy:
e-mail:


Inwestycja
wartość inwestycji (całkowity koszt):
PLN
KREDYT                                                            PLN
kwota kredytu                      CHF
posiadane środki własne (PLN):         waluta:   EUR
okres kredytowania:                      USD


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do przygotowania oferty kredytu przez KMR Biuro Usług Kredytowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883
Tak, wyrażam zgodę.